O projekcieO projekcie

Partnerzy

LIDER PROGRAMU ITAKA
Stowarzyszenie
Kwadrofonik

Stowarzyszenie założyli członkowie zespołu Kwadrofonik (Magdalena Kordylasińska-Pękala, Emilia Karolina Sitarz i Bartek Wąsik) – laureaci najważniejszych nagród i wyróżnień kulturalnych w Polsce: Paszportu Polityki, Fryderyków, Złotej Płyty, Folkowego Fonogramu Roku, Koryfeusza Muzyki Polskiej, Nagrody Kulturalnej Polak z Werwą, Wdechy Kultury oraz prestiżowego wyróżnienia magazynu fonograficznego Pizzicato Award.

 

W ramach swojej aktywności artystycznej Kwadrofonik dokonuje syntezy rozmaitych gatunków muzycznych, muzyki nowej, popu, folku, jazzu, zapraszając do współpracy takich artystów jak m.in. Jan Komasa, Mela Koteluk, Dorota Miśkiewicz, Artura Rojek, Adam Strug.

 

Działalność muzyczna zespołu doceniana jest nie tylko przez krytyków i publiczność, ale również innych twórców: w 2016 roku Kwadrofonik otrzymał od Davida Lyncha specjalne prawa wykonawcze na zaprezentowanie własnej aranżacji jego Symfonii Przemysłowej nr 1 do muzyki Angelo Badalamentiego.

 

Muzycy koncertowali w takich salach jak Carnegie Hall, John F. Kennedy Center for the Performing Arts w Nowym Jorku, Filharmonia Berlińska, Izumi Hall, Beijing Hall, NOSPR, Gulbenkian Auditorio.

 

W Warszawie, w Polsce, a także poza granicami kraju Kwadrofonik prowadzi działalność na najwyższym poziomie artystycznym, organizując wydarzenia o charakterze niekomercyjnym i włączającym społecznie.

 

W latach 2012- 2022 Stowarzyszenie zorganizowało:

 

  • 6 edycji Festiwalu Kwadrofonik w Warszawie, w ramach którego zrealizowanych zostało kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych z udziałem m.in. Anji Lechner, zespołu Asamisimasa, Nicole Lizee, zespołu Sirom i wielu innych. Podczas kolejnych odsłon festiwalu zespół zaprezentował także własne wykonania kilkunastu premierowych utworów – zarówno autorskich, jak i kompozycji Steve’a Reicha czy Simeona Ten Holta, przyczyniając się do promowania dokonań muzyki współczesnej i jej kompozytorów.
  • 4 edycje cyklu „Słuchy – koncerty do zwiedzania”, którego założeniem jest dialog pomiędzy sztuką muzyczną i wizualną. Unikatowość projektu polega na aranżacji przestrzennej muzyki i jej wykonawców osiągniętej przez rozmieszczenie artystów w różnych pomieszczeniach wystawienniczych.
  • 3 edycje „Pianokręgu”, cyklu pianistycznego Bartka Wąsika, którego założeniem jest wspólnotowe przeżywanie interpretacji dzieł muzycznych i autorskich utworów wykonawcy, oparte na dowolności słuchania w symbiozie z przyrodą i miejscem, w którym wybrzmiewają koncerty.

 

A także wiele innych…

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na niekomercyjnym prezentowaniu muzyki na najwyższym poziomie artystycznym, wymykającej się łatwej klasyfikacji i interpretacji. Wszystkie propozycje Stowarzyszenia są starannie przemyślane zarówno pod względem treści kulturowej, jak i ładunku społecznego, które ze sobą niosą. Dużą rolę przywiązujemy do wartości jako naczelnej konstytuanty działania, starannie dobierając zarówno repertuar, miejsca, jak i osoby i instytucje, z którymi współpracujemy.

www.kwadrofonik.pl/pl/stowarzyszenie.html
WSPÓŁORGANIZATOR
AKADEMIA TEATRALNA
IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza zlokalizowana w sercu Warszawy i w Białymstoku jest niewielką, jak na standardy światowe, bo liczącą nie więcej niż czterystu studentów, autonomiczną wyższą uczelnią państwową, kształcącą w ramach studiów magisterskich aktorów, lalkarzy, reżyserów i teatrologów. Myślimy o sobie jako o instytucji, gdzie uczenie rzemiosła wiąże się z refleksją humanistyczną: obok wydarzeń artystycznych organizowane są konferencje oraz prowadzona jest działalność wydawnicza i naukowa.

 

Odwołując się do ponad dwustuletniej tradycji nauczania artystów w Warszawie, staramy się być otwarci na najnowsze kierunki i zjawiska w sztuce europejskiej i światowej. Przygotowujemy do pracy nie tylko w teatrach repertuarowych i niezależnych, ale również w telewizji i filmie.

 

Akademia to wylęgarnia talentów, miejsce eksperymentów, artystycznego ryzyka oraz przestrzeń debaty nt. problemów naszej współczesności. Współpracujemy z licznymi uczelniami zagranicznymi, organizujemy wymiany dla studentów i pedagogów, realizujemy programy o charakterze etycznym, z których najważniejszy to „ZMIANA-TERAZ!” wypracowujący nowe propozycje kształcenia i praktyk kulturalnych w pięciu krajach Europy oraz „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia służące transformacji kształcenia teatralnego”, w ramach którego wdrażamy nowe metody pracy oparte są na równościowej pracy dydaktycznej, z jednoczesnym poszanowaniem funkcji pedagoga i studenta. Jesteśmy uczelnią otwartą na dialog, zaangażowaną społecznie i stawiającą jakość w centrum procesu edukacyjnego i artystycznego.

www.at.edu.pl
STRATEGICZNY PARTNER PROJEKTU
DOM ARTYSTÓW WETERANÓW SCEN POLSKICH IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W SKOLIMOWIE

Dom Artystów w Skolimowie powstał z myślą o samotnych emerytowanych artystach pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Zamieszkany jest on przez około 50 osób, często z wielkim dorobkiem, znanych publiczności z ról w teatrze i telewizji.

 

Dom Artystów Weteranów w Skolimowie jest jedyną instytucją w Polsce, która zajmuje się artystami-seniorami. Jest placówką całodobową, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, członków ZASP z terenu całego kraju. W wyjątkowych przypadkach do DAW mogą być przyjmowane inne osoby ze środowiska artystycznego oraz rodziny członków ZASP.

www.zasp.pl/daw/
PARTNER
UNIWERSYTET SWPS

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy z siedzibą w Warszawie, prowadzący studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe oraz szkołę doktorską. Uczelnia posiada cztery filie: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Sopocie i w Katowicach. Wiedzę o człowieku popartą rzetelnymi badaniami traktujemy jako element rozwoju indywidualnego i społecznego. W centrum naszych zainteresowań badawczych jest człowiek, a nasze działania koncentrują się na poznaniu jego potrzeb i zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania – jako jednostki, jak również członka grupy społecznej. Nauki, które uprawiamy, inicjują rozwój społeczny poprawiający jakość życia ludzi.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przewiń do góry