PodcastyPodcasty

MONIKA
PASIECZNIK

Krytyczka muzyczna, redaktorka „Ruchu Muzycznego”, felietonistka „Odry”. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i teorii muzyki na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Publikowała też m.in. w „Glissandzie”, dwutygodnik.com, „Ricie Baum”. W latach 2009 i 2011 członkini komisji programowej Międzynarodowego Festiwalu „Musica Electronica Nova” we Wrocławiu.

Autorka pierwszej polskiej monografii Karlheinza Stockhausena: Rytuał superformuły. Karlheinz Stockhausen: Licht. Die Sieben Tage der Woche. Współautorka pierwszej polskiej książki o operze współczesnej: Opera 2.1. Eseje o operach współczesnych.

Z Moniką rozmawialiśmy o tym, czy muzyka współczesna się starzeje i czy warto zostać klasykiem za życia?

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przewiń do góry