PodcastyPodcasty

MARTA SEREDYŃSKA

 

Absolwentka wiedzy o teatrze oraz mediów interaktywnych poznańskiego UAM, a także polityki społecznej UW. Doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

 

Współpracowała m.in. z Malta Festival Poznań, Teatrem Polskim w Poznaniu, warszawską Fundacją Warsaw Bauhaus, Fundacją Scena Współczesna/Teatr Tańca Zawirowania, Fundacją Szkoła Liderów.

 

Jako autorka tekstów współpracowała m.in. z „Didaskaliami”, Internetowym Magazynem „Teatralia”, portalem TaniecPOLSKA.pl, magazynem „Taniec”, kwartalnikiem „Nietakt”.

 

Koordynuje wiele różnorodnych projektów (m.in. „CURIE CITY eksperymentalny inkubator sztuki w Warszawie” Fundacji Warsaw Bauhaus, „Taneczne Konfrontacje Europejskie: Zawirowania” oraz poszczególne edycje Festiwalu Zawirowania).

 

Kuratorka konferencji naukowej „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie oraz redaktorka publikacji pokonferencyjnej o tym samym tytule. Członkini Sekcji Tańca i Baletu ZASP, od 2022 roku kuratorka działu Krytyka i teoria tańca w ramach Centralnej Sceny Tańca.

 

Z Martą rozmawialiśmy o tym, dlaczego nie można traktować seniorów jako zastępczych odbiorców wszystkiego?

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przewiń do góry