O projekcieO projekcie

Dlaczego
Itaka

„Itaka” to inicjatywa grupy osób skupionych wokół Stowarzyszenia Kwadrofonik i Akademii Teatralnej, powstała z chęci tworzenia kultury nieoczywistej, skłaniającej do refleksji.

 

Wyrosła ona z pomysłu na dekonstruowanie stereotypów, zarówno na poziomie artystycznym (wykorzystuje nietypowe rozwiązania muzyka nowa), dramatycznym (autorskie libretto bazujące na motywach starogreckich przekazów), fabularnym (bohaterowie antyczni jako postacie w podeszłym wieku), jak i społecznym (międzypokoleniowa współpraca różnych środowisk, oparta na wsłuchiwaniu się w doświadczenia i potrzeby wszystkich stron).

 

Program jest przykładem wspólnych działań legendarnych aktorek, muzyków średniego pokolenia, studentów kierunków artystycznych i reprezentantów środowisk senioralnych.

 

Itaka jest próbą wzajemnego porozumienia na poziomach:

 

  • artystycznym – jest przykładem zaufania, którym reprezentanci tzw. „pokolenia mistrzów” obdarzyli twórców wywodzących się ze sfery kultury współczesnej
  • międzyinstytucjonalnym –pomiędzy współorganizatorami posiadającymi różne wizje sztuki i reprezentującymi różne sposoby działania
  • międzypokoleniowym – zwracając uwagę szczególnie na głos artystów – seniorów i dając mu potencjał wybrzmienia w nowych formach
  • geograficznym – poprzez cykl debat i warsztatów, które realizujemy w różnych miejscach w Polsce, uwzględniając małe miejscowości z ich potencjałem twórczym i społecznym

 

Itaka jest programem, który wywodzi się z pokory. Który uczy, że założenia trzeba każdorazowo weryfikować, a najważniejsze jest realne spotkanie z reprezentantami drugiej strony. Jest przypomnieniem tego, że każda sytuacja artystyczna jest spotkaniem z innym człowiekiem, posiadającym prawo do własnej wypowiedzi. Jest pracą w procesie. Wędrówką, która zaskakuje, obfituje w zwroty akcji, niejednokrotnie skłaniając do wysiłku intelektualnego. Itaka jest przykładem kultury zaangażowanej, przeciwstawiającej się koniunkturalnemu rozumieniu sztuki. Jest wielogłosem różnych pokoleń, twórców, instytucji, gatunków, instrumentów i miejsc.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przewiń do góry